dijous, 10 de juliol de 2008

COMPENDI DE TEXTOS AL VOLTANT DEL MANIFIESTO

La cosa ha anat més o menys així. Dimecres 11 de juny escrivia un post en què, pensant que uns dies després penjaria un text que tenia a mitjan fer per rebatre un article d'opinió de Martínez Gorriaran, demanava anècdotes relacionades amb el fet de parlar una llengua diferent del castellà. Al cap d'uns dies, Martínez Gorriarán, juntament amb altres intel·lectuals (sic) signen el Manifiesto por la lengua común, i divendres 27 penge un text que porta per títol Contra el Manifiesto por la lengua común. A partir d'ací comencen a arribar-me via mail i via comentari tot un seguit d'escrits que reproduesc o enllace al bloc. Ahir mateix (via Londres!) m'arribà l'últim, i ja no sé com encabir-lo. Abans ja havia llegit una aportació interessant a Tirant a fotre, on es reprodueix un text de Toni Cucarella. A més, cadascun dels textos esmentats suara porta enllaços, com els molt interessants a Vent d Cabylia i a O monstro de ría, per exemple. En definitiva, que el desgavell, a hores d'ara, és monumental. És per això que he pensat de fer un llistat cronològicament ordenat d'enllaços, perquè cadascú trie el que vol llegir. Us assegure que la tria és exigent, i són tots ben interessants (tret dels meus, és clar, però els incloc també).

Sociolingüística parda: anècdotes al voltant de l'ús quotidià de llengües diferents del castellà.

Liberalisme lingüístic o demagogs, mentiders, piròmans genocides i gentola: anàlisi sociolingüístic en què es denuncia que la prestesa minorització dels castellà és una falsetat.

Contra el Manifiesto por la lengua común: comentaris al voltant de l'aparició del manifest, amb enllaç al molt interessant text de O monstro da ría.

La negació del nacionalisme espanyol: reproducció de l'article de Josep Ramoneda aparegut al diari El País el 26 de juny.

La lengua obligatoria: enllaç amb un altre article de Ramoneda publicat a El País el 6 de juliol.

Fins ací els que hem anat comentant fins ara. Els dos que vénen a continuació són aportacions noves.

Manifest contra el Manifiesto: text de Toni Cucarella que apareix reproduït a Tirant a fotre.

El castellano se rompe: article en què es desenmascaren algunes mentides del Manifiesto, publicat a Escolar.net.

Una vegada dit el que he dit, confesse que no sé si faig bé de continuar parlant de tot açò. Més aviat estic amb l'amic Suecanet, que en un comentari em deia que el millor era no fer-los cas, perquè altrament podríem viure una nova Batalla de València però a major escala. No ho sé. Si puc, no tornaré a parlar del tema, o almenys no de manera tan insistent. Però és que hi ha coses que em cremen molt, i com a més les vacances em tenen queferós...