dilluns, 14 de maig de 2012

PER QUÈ FAREM VAGA

La setmana passada, els companys i companyes del centre on treballe, reunits en assemblea, vam acordar fer públic un document per explicar els motius que ens induïen a donar suport a la vaga d'ensenyament convocada per a dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per a la seua redacció ens vam "inspirar" en aquest manifest personal de l'amiga Esperança Camps, publicat amb motiu de la proppassada vaga general. El document final, al qual s'han adherit fins ara 45 companys i companyes, és el següent:

Els sotasignats, professores i professors de l’IES La Torreta d’Elda, manifestem que els propers dies 16 i 17 de maig, FAREM VAGA.

FAREM VAGA perquè creiem en un ensenyament públic universal i de qualitat, com el que des de fa molts anys estem construint entre els pares, els docents i tots els integrants de la comunitat educativa. Els impostos dels treballadors han de servir per a bastir la xarxa de centres públics, i també per a dotar-los d’eines personals i materials. Les escoles i instituts són un lloc sagrat: el recinte on s’eduquen i instrueixen els ciutadans del futur, als quals hem de formar en les millors condicions possibles.

FAREM VAGA perquè ens oposem a les mesures que van en detriment de la qualitat de l’ensenyament, com ara:
- L’augment de ràtios que tindrà com a conseqüència que els grups siguen més nombrosos i per tant menys funcionals. És una fal•làcia l’argument que la gent afí als governs autonòmic i estatal s’han encarregat d’esbombar i segons el qual si una classe té quaranta alumnes “no passa res”. La massificació provoca que a l’aula no es donen les condicions necessàries per a la docència i l’estudi. A més, l’atenció que els mestres i professors podran dedicar a cada alumne serà menor.
- L’eliminació d’optatives i grups de batxillerat si no arriben a un nombre determinat de matrícula. La universalització de l’educació consisteix a apropar les eines als estudiants. A molts pares els serà econòmicament insostenible matricular els fills en centres allunyats del seu lloc de residència, amb la qual cosa es conculca un dret bàsic com el d’igualtat d’oportunitats.
- La supressió de places de mestres i professors dedicats a l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives específiques (desdoblaments, suports, reforços i compensatòria). Les restriccions són especialment greus per a aquests alumnes, que mancats d’una atenció específica a les seues particulars característiques es veuen abocats al fracàs escolar.

FAREM VAGA perquè estem farts de les campanyes orquestrades de manipulació encaminades a desprestigiar els funcionaris, i molt especialment el personal docent. És fals que treballem 18 hores a la setmana. També és fals que tinguem tres mesos de vacances a l’estiu. Qualsevol que consulte el calendari escolar i que analitze els horaris dels professors, que són públics, podrà comprovar que les hores de permanència al centre en són moltes més, i si algú vol que li expliquem com es completa la nostra dedicació fins a les 37,5 hores setmanals que marca la llei, ho farem amb molt de gust.

FAREM VAGA en solidaritat amb les companyes i els companys interins i substituts. Als centres educatius, tots els docents fem una tasca idèntica. En canvi, els mestres i professors que no són funcionaris de carrera han vist com les seues condicions de treballs han empitjorat fins al punt d’arribar a un nivell de precarietat insostenible.

FAREM VAGA perquè com a treballadors per compte d’altri hem tingut ben poc a veure amb la crisi, i en canvi hem sigut el blanc fàcil a l’hora de ficar la tisora. La nostra nòmina ha sofert retallades importants durant els darrers quatre anys, fins al punt de fer-nos perdre un mínim del 20% del nostre poder adquisitiu.

FAREM VAGA perquè estem indignats amb els intents d’enfrontar-nos amb la resta de sectors de la societat en general, i molt especialment amb els pares dels nostres alumnes. Les nostres demandes, sense excepció, tenen com a finalitat aconseguir les millors condicions possibles perquè el procés d’ensenyament-aprenentatge siga efectiu i profitós per als estudiants. Pensem que per a l’educació dels nostres joves és imprescindible la coordinació d’esforços entre alumnes, pares i personal docent. Totes les intoxicacions interessades que pretenen trencar el marc de cooperació entre els uns i els altres per a obtenir rèdits a curt termini, tindran a la llarga conseqüències catastròfiques.

Per tot això, FAREM VAGA, i convidem la resta de companys del centre perquè s’unisquen a unes reivindicacions i mobilitzacions que considerem justes.